JOM 2016/1079, RvS 26-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2828, 201508561/1/A1

Inhoudsindicatie

Schorsing rijbewijs en er is geen rechtsregel die ieder gebruik verbiedt van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs

Samenvatting

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen is er geen rechtsregel die ieder gebruik verbiedt van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs. Zodanig bewijs is slechts dan niet toegestaan indien het is verkregen op een wijze, die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit gebruik onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht. De in het arrest van de Hoge Raad van 20 maart 2015 genoemde mogelijke…

Verder lezen
Terug naar overzicht