JOM 2016/1080, RvS 26-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2838, 201507355/1/A3

Inhoudsindicatie

Vereisten wijze van verzending uitspraak rechtbank per faxbericht

Samenvatting

Van verzending van de uitspraak bij aangetekende brief of bij brief met ontvangstbevestiging, als bedoeld in artikel 8:37, lid 1 van de Awb, mag de rechtbank slechts afzien, indien de andere wijze van verzending met dezelfde waarborgen is omkleed. Dit brengt mee dat, indien de rechtbank een uitspraak per faxbericht wil verzenden, zij er zorg voor dient te dragen dat het aldus verzonden bericht dezelfde aandacht krijgt van de ontvanger als een hem…

Verder lezen
Terug naar overzicht