JOM 2016/1086, RvS 26-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2809, 201507845/1/A1

Inhoudsindicatie

De staatssecretaris heeft o.g.v. artikel 16.34a Wet milieubeheer het aantal kosteloos aan Forbo Flooring toegewezen broeikasgasemissierechten gewijzigd

Samenvatting

Forbo Flooring is producent van linoleum vloerbedekking. Bij het "Nationaal toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2013-2020" zijn aan haar voor elk van de kalenderjaren 2013 tot en met 2020 kosteloos broeikasgasemissierechten toegewezen. De staatssecretaris heeft dit aantal voor de kalenderjaren 2015 tot en met 2020 lager vastgesteld. Hieraan heeft de staatssecretaris ten grondslag gelegd dat de lijst van bedrijfstakken of deeltakken die…

Verder lezen
Terug naar overzicht