JOM 2016/1091, RvS 26-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2791, 201601811/1/R1

Inhoudsindicatie

Vaststelling bestemmingsplan "Vogelhorst" gemeente Almere

Samenvatting

De Belangenvereniging betoogt dat het plan ten onrechte een bed & breakfast mogelijk maakt waardoor overlast voor omwonenden kan ontstaan. Zij wijzen erop dat, anders dan de raad veronderstelt, op grond van het voorheen geldende planologische regime niet in de gehele wijk Vogelhorst II een bed & breakfast was toegestaan, omdat het bestemmingsplan "Villawijk Vogelhorst II, eerste partiële herziening" geen betrekking had op de gehele wijk.

De Afdeling stelt vast dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht