JOM 2016/1092, RvS 26-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2788, 201508784/1/A3

Inhoudsindicatie

Ontheffing ex artikel 75 Flora- en faunawet voor verstoren voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen, alsmede voor beschadigen, vernielen of verstoren holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van groot aantal dieren bij verrichten werkzaamheden aan Fort Uitermeer te Weesp

Samenvatting

De stichting betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de staatssecretaris zich op het standpunt heeft mogen stellen dat het cultuurhistorisch belang een dwingende reden van openbaar belang is. Het cultuurhistorisch belang is geen ontheffingsgrond als bedoeld in…

Verder lezen
Terug naar overzicht