JOM 2016/1119, RvS 02-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2872, 201507981/1/R2

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en toevoeging bouw- en gebruiksregel restwarmte door ABRvS

Samenvatting

De ABRvS ziet mede uit overwegingen van proces-economie aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, lid 3, aanhef en onder b, van de Awb zelf in de zaak te voorzien door bovenstaande bouw- en gebruiksregel aan de planregels toe te voegen en te bepalen dat de uitspraak in zoverre in de plaats treedt van het besluit, voor zover dat op dit punt is vernietigd. De Afdeling acht niet aannemelijk dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht