JOM 2016/1127, RvS 02-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2873, 201602564/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en onvoldoende motivering uitbreiding bouwhoogte

Samenvatting

Op de vraag aan de raad waarom hij een uitbreiding van de bouwhoogte van 10,5 naar 17 m uit ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar acht heeft de raad volstaan met een verwijzing naar de bestaande rechten uit het voorheen geldende bestemmingsplan. De Afdeling overweegt dat dit argument eraan voorbij gaat dat alleen onbenutte bouwmogelijkheden uit een vorig plan die in overeenstemming zijn met een goede ruimtelijke ordening opnieuw kunnen worden vastgesteld. Gelet op deze door Power Projekten naar voren gebrachte twijfels had…

Verder lezen
Terug naar overzicht