JOM 2016/1142, RvS 09-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2953, 201508884/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning woontoren die deels in strijd is met bestemmingsplan

Samenvatting

Het college heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat het deel van de woontoren dat niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan is aan te merken als uitbreiding van een hoofdgebouw, die valt onder de in artikel 1, onder 1, van Bijlage II Bor opgenomen definitie van het begrip bijbehorend bouwwerk. Artikel 4, aanhef en onder 1, van Bijlage II bevat niet de beperking dat het moet gaan om een uitbreiding van een reeds…

Verder lezen
Terug naar overzicht