JOM 2016/1143, RvS 09-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2985, 201507769/1/A1

Inhoudsindicatie

Geen rangorde tussen binnenplanse afwijkingsregeling en buitenplanse "kruimelgevallenregeling"

Samenvatting

Uit de Wabo noch uit enig andere wettelijke regeling volgt dat tussen de binnenplanse afwijkingsregeling (artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1°, van de Wabo) en de buitenplanse "kruimelgevallenregeling" (artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2°, van de Wabo) een rangorde bestaat op grond waarvan het algemeen bestuur gehouden zou zijn om voorrang te geven aan de…

Verder lezen
Terug naar overzicht