JOM 2016/1157, RvS 09-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2981, 201602179/1/R6

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en aantal ligplaatsen ten onrechte gerelateerd aan verleende vergunningen

Samenvatting

Over het aantal ligplaatsen overweegt de Afdeling dat de motivering van de raad, inhoudende dat uitsluitend activiteiten waarvoor een vergunning is verleend in aanmerking komen om als zodanig bestemd te worden, zich niet verhoudt met de systematiek van de Wet ruimtelijke ordening. In het stelsel van die wet is een bestemmingsplan het ruimtelijke instrument waarin de wenselijke toekomstige ontwikkeling van een gebied wordt neergelegd. Dat betekent in dit geval dat de raad gehouden was om, …

Verder lezen
Terug naar overzicht