JOM 2016/1160, RvS 16-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3067, 20162614/1/R4

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en uitleg begrip 'noodzakelijk en doelmatig voor de bedrijfsvoering' in provinciale verordening

Samenvatting

Gelet op de conclusies van het rapport van DLV Plant heeft de raad zich naar het oordeel van de ABRvS op het standpunt mogen stellen dat het plan voorziet in nieuwe agrarische bebouwing die noodzakelijk en doelmatig is voor de bedrijfsvoering van [belanghebbende]. Weliswaar maakt het plan meer bedrijfsbebouwing mogelijk dan het rapport van DLV Plant aanbeveelt, maar de Afdeling acht dit niet in strijd met artikel 2.3.1…

Verder lezen
Terug naar overzicht