JOM 2016/1162, RvS 16-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3054, 201600953/1/A1

Inhoudsindicatie

Criteria zelf voorzienend weigeren van een bouwvergunning door bestuursrechter

Samenvatting

Zelf in de zaak voorzien is niet mogelijk, indien dat de rechter noopt tot een oordeel over een aangelegenheid waarover partijen zich in de procedure niet of onvoldoende hebben uitgelaten en daartoe ook geen aanleiding bestond. Dat is hier het geval. Zoals de ABRvS heeft overwogen in de uitspraak van 11 maart 2009 is het zelf voorziend weigeren van een bouwvergunning alleen mogelijk als vast staat dat geen van de vrijstellingen kan worden verleend, ofwel omdat niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht