JOM 2016/1163, RvS 16-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3052, 201603434/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning oprichten windmolenpark en maatwerkvoorschriften cumulatie van geluid

Samenvatting

Uit de toelichting op artikel 6.21a, lid 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer blijkt dat deze overgangsbepaling, die thans is opgenomen in artikel 3.14a, lid 5 van het Abm, beoogt erin te voorzien dat bij de toepassing van artikel 3.14a, lid 2, geen rekening wordt gehouden met de geluidbelasting van reeds vóór de inwerkingtreding van dit besluit (1 januari 2011)bestaande windturbines. Daargelaten of artikel 3.14a…

Verder lezen
Terug naar overzicht