JOM 2016/1170, RvS 16-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3052, 201603434/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor oprichten windmolenpark

Samenvatting

Uit de overweging van de rechtbank dat de passende beoordeling ondeugdelijk is bevonden, volgt dat het college in strijd met artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn heeft gehandeld door vergunning te verlenen voor het oprichten en in werking hebben van het windpark. Nu de activiteiten waarvoor vergunning is gevraagd onlosmakelijk met elkaar samenhangen als bedoeld in artikel 2.7 van de Wabo, heeft het college eveneens ten onrechte vergunning verleend voor de in artikel 2.1, eerste…

Verder lezen
Terug naar overzicht