JOM 2016/1171, RvS 16-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3043, 201602418/1/A1

Inhoudsindicatie

Buiten behandeling laten van aanvraag om omgevingsvergunning t.b.v. gebruik bedrijfswoning als burgerwoning

Samenvatting

Van kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht is sprake, indien op grond van bijzondere omstandigheden kan worden vastgesteld dat ten tijde van het instellen van het (hoger) beroep het voor appellant evident was dat van de ingestelde procedure geen positief resultaat viel te verwachten.

Het college heeft verzocht om appellant, met toepassing van artikel 8:75 van de Awb te veroordelen tot vergoeding van de kosten die het…

Verder lezen
Terug naar overzicht