JOM 2016/1177, RvS 16-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3030, 201508067/1/R4

Inhoudsindicatie

Weigering Ontgrondingenwetvergunning te verlenen voor ontgronden percelen onder en bij aarden geluidswal

Samenvatting

Het college van gedeputeerde staten heeft in het voetspoor van het college van burgemeester en wethouders miskend dat de werkzaamheden waarvoor de vergunning is aangevraagd ten tijde van de uitvoering ervan niet in strijd waren met het bestemmingsplan 1977. In zoverre moet worden vastgesteld dat artikel 10, zesde lid, van de Ontgrondingenwet aan die werkzaamheden niet in de weg staat.

Vaststaat dat het afgraven van de percelen tot 0,5 meter diep is uitgevoerd…

Verder lezen
Terug naar overzicht