JOM 2016/1183, RvS 23-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3101, 201600566/1/A1

Inhoudsindicatie

Vaststelling maatwerkvoorschriften m.b.t. afscherming assimilatiebelichting rozenkwekerij

Samenvatting

De effecten van de lichtuitstraling vanuit de kassen van Rozenkwekerij Porta Nova op de helderheid van de hemel zijn niet gemeten of berekend. Nu die effecten volgens de Richtlijn Lichthinder op grote afstand hinder kunnen veroorzaken, is naar het oordeel van de Afdeling niet uit te sluiten dat appellant door het vaststellen van de maatwerkvoorschriften, naar objectieve maatstaven gemeten, gevolgen van enige betekenis kan ondervinden. Hieruit volgt dat appellant als belanghebbende bij het besluit…

Verder lezen
Terug naar overzicht