JOM 2016/1185, RvS 23-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3135, 201507010/1/A1

Inhoudsindicatie

Besluit tot verlaging maximumsnelheid op provinciale weg naar 100 km/u

Samenvatting

Het college van gedeputeerde staten heeft in dit geval niet in redelijkheid, bij afweging van de belangen, kunnen vasthouden aan die maximumsnelheid. Het heeft in het besluit van 8 juli 2014 in zoverre, in strijd met artikel 3:4, tweede lid, van de Awb, een onevenredige belangenafweging gemaakt.

Het besluit van 8 juli 2014 ziet op een zeer kort wegvak. Het besluit strekt ertoe dat tussen 7.…

Verder lezen
Terug naar overzicht