JOM 2016/1186, RvS 23-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3104, 201500965/1/R2

Inhoudsindicatie

Vergunning krachtens artikel 19d Nbw 1998 voor wijziging melkrundveehouderij

Samenvatting

De Afdeling ziet geen aanleiding voor het oordeel dat het houden van dieren en het mogelijke uitrijden van mest op de bij de melkveehouderij behorende gronden in dit geval zodanig onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden dat het college de vergunning voor het aangevraagde project had moeten weigeren.

Het uitrijden van mest kan stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden. Mob voert aan dat het houden van dieren en het uitrijden van mest als één project moeten worden beschouwd. …

Verder lezen
Terug naar overzicht