JOM 2016/1189, RvS 23-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3115, 201507539/2/R1

Inhoudsindicatie

Uitwerkingsplan en voorwaardelijke verplichting werkt jaarlijks

Samenvatting

Naar het oordeel van de Afdeling dient artikel 4, lid 4.3, onder b, van de planregels zo te worden gelezen dat niet alleen bij het voor het eerst in gebruik nemen van het schoolgebouw maar elk jaar opnieuw op de wettelijke teldatum van 1 oktober het aantal leerlingen niet meer dan 600 mag bedragen. Nu voornoemde planregel in het gewijzigde uitwerkingsplan is opgenomen, is de Afdeling van oordeel dat door het gemeentebestuur handhavend kan worden opgetreden indien…

Verder lezen
Terug naar overzicht