JOM 2016/1192, RvS 23-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3143, 201602555/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor afwijken van bestemmingsplan en vaststellen parkeerbehoefte

Samenvatting

Bij het vaststellen van de parkeerbehoefte mocht het college uitgaan van het minimum aantal parkeerplaatsen op het piekmoment. Bij de berekening van het aantal beschikbare parkeerplaatsen, mocht het college de parkeerplaatsen bij de Aldi meetellen. De gehanteerde loopafstanden zijn niet te groot. Nu het hier een binnenstedelijk gebied betreft kan een grotere loopafstand worden gehanteerd. Voor zover het college daarmee afwijkt van de Aanbevelingen Stedelijke Verkeersvoorzieningen, wordt overwogen dat de daarin opgenomen normen aanbevelingen zijn en…

Verder lezen
Terug naar overzicht