JOM 2016/145, RvS 10-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:336, 201502455/1/A1

Inhoudsindicatie

Verlenen onttrekkingsvergunning woonruimte Huisvestingswet en belangenafweging

Samenvatting

Bij de belangenafweging in het kader van de beslissing op een aanvraag om verlening van een onttrekkingsvergunning dient ook de leefbaarheid in de omgeving van de desbetreffende woonruimte te worden betrokken, nu de Huisvestingswet, mede die leefbaarheid beoogt te beschermen door regulering van de samenstelling van de woonruimtevoorraad. Dat de Huisvestingsverordening een dergelijk criterium niet uitdrukkelijk vermeldt, maakt dat niet anders.

Bij besluit van 28 november 2013 hebben B&W van Velsen aan appellante een vergunning verleend voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht