JOM 2016/151, RvS 10-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:298, 201402870/2/R6

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Tramlijn Vlaanderen - Maastricht" gemeente Maastricht

Samenvatting

De Afdeling is van oordeel dat sprake is van een zeer uitzonderlijk geval dat het terugkomen op het in de tussenuitspraak gegeven oordeel met betrekking tot de uitvoerbaarheid rechtvaardigt, aangezien tot de conclusie moet worden gekomen, dat indien de Afdeling wel van de juiste feitelijke grondslag zou zijn uitgegaan dat tot een ander oordeel over dit aspect van het bestreden besluit zou hebben geleid.

De Afdeling overweegt dat het betoog van appellant sub 1…

Verder lezen
Terug naar overzicht