JOM 2016/155, RvS 10-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:324, 201502681/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Buitengebied Haaksbergen" gemeente Haaksbergen

Samenvatting

Het thans behandelen van de vraag of de toegekende woonbestemming in strijd is met de Omgevingsverordening heeft niet tot gevolg dat het recht van wederpartijen A en anderen op een eerlijk proces wordt geschonden. Zij zijn partij in deze procedure. De omstandigheid dat wederpartijen A en anderen, nadat beroep was ingesteld, in een door hen niet gewenste procedure zijn betrokken met de daarbij horende onzekerheid over de uitkomst en dat zij in dit verband extra…

Verder lezen
Terug naar overzicht