JOM 2016/157, RvS 10-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:318, 201410524/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Amstelkwartier derde fase" gemeente Amsterdam

Samenvatting

Zelfs als een adviescommissie niet als adviseur in de zin van artikel 3:5 van de Awb kan worden aangemerkt en derhalve artikel 3:9 van de Awb niet van toepassing is, laat dit onverlet dat artikel 3:2 van de Awb met zich brengt dat het bestuursorgaan zich dient te vergewissen van de zorgvuldigheid van ieder onderzoek waarvan het de resultaten aan een besluit ten grondslag legt.

Niet is gebleken dat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht