JOM 2016/161, RvS 17-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:370, 201506639/1/R6

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en evenementen (woon- en leefklimaat)

Samenvatting

De ABRvS stelt vast dat het plan geen beperkingen stelt aan de aard en de frequentie van de toegelaten evenementen op gronden met de bestemming "Verkeer - Verblijfsgebied" en aan het maximale aantal bezoekers per evenement. Verder is niet gebleken dat de ruimtelijke gevolgen van evenementen voor omwonenden zijn afgewogen. De raad heeft daardoor naar het oordeel van de Afdeling niet inzichtelijk gemaakt of omwonenden geen onevenredige (geluid)hinder zullen kunnen ondervinden van te houden…

Verder lezen
Terug naar overzicht