JOM 2016/165, RvS 17-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:386, 201503255/1/A3

Inhoudsindicatie

Is sprake van weg in zin Wegenwet en verkeersbaan voor afwikkelen openbaar verkeer?

Samenvatting

De Wegenwet heeft betrekking op verkeersbanen die een functie vervullen ten behoeve van het afwikkelen van het openbare verkeer en die derhalve naar hun aard of functie een grote, onbepaalde publieksgroep dienen. Nu het stuk grond in kwestie doodlopend is, kunnen alleen de woningen van appellant en zijn buren via dit stuk grond worden bereikt. Het stuk grond vervult geen algemene verkeersfunctie en onderscheidt zich niet wezenlijk van een uitweg. Dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht