JOM 2016/166, RvS 17-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:372, 201507357/1/R6

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Klooster Nazareth" gemeente Gemert-Bakel

Samenvatting

De Afdeling ziet in hetgeen appellant heeft aangevoerd geen grond voor het oordeel dat het plan tot stand is gekomen in strijd met de procedurele regels die de Wro en de Awb geven voor het vaststellen van een bestemmingsplan.

In het kader van de procedure tot vaststelling van het plan is de samenstelling van klankbordgroepen en de mogelijkheid van burgerinitiatieven niet aan de orde. In dit verband ligt enkel ter toetsing voor of de raad…

Verder lezen
Terug naar overzicht