JOM 2016/169, RvS 17-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:399, 201503808/1/R6

Inhoudsindicatie

Inpassings- en exploitatieplan "Logistiek Park Moerdijk" en vaststelling hogere waarden

Samenvatting

Er moet van worden uitgegaan dat in het inpassingsplan bestemmingen zijn opgenomen die niet binnen de planperiode van 10 jaar zullen worden verwezenlijkt. Het inpassingsplan is derhalve vastgesteld in strijd met artikel 3.26 in samenhang met artikel 3.1, eerste en tweede lid, van de Wro.

Hoewel artikel 7k, tweede lid, van het Besluit uitvoering Chw ten tijde van de vaststelling van het inpassingsplan…

Verder lezen
Terug naar overzicht