JOM 2016/170, RvS 17-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:365, 201503793/1/A1

Inhoudsindicatie

Weigering omgevingsvergunning voor gebruik perceel in strijd met bestemmingsplan

Samenvatting

Het bestemmingsplan bevat geen definitie van het begrip "bedrijf" en biedt geen aanknopingspunten voor de conclusie dat dit begrip beperkt moet worden uitgelegd. Voor de uitleg van het begrip "bedrijf" kan onder die omstandigheden worden aangesloten bij de betekenis die daaraan in het algemeen spraakgebruik wordt gegeven.

Appellant betoogt terecht dat de rechtbank niet heeft gemotiveerd waarom het voorgenomen gebruik van het perceel in strijd is met het bestemmingsplan. Appellant betoogt evenzeer terecht dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht