JOM 2016/185, RvS 24-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:476, 201503486/1/A2

Inhoudsindicatie

Afwijzing door heffingsambtenaar van verzoek om vergoeding schade

Samenvatting

De Hoge Raad heeft overwogen dat de regel dat de enkele overschrijding van de wettelijke beslistermijn onvoldoende is voor aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 BW, daarop berust dat die termijn in de eerste plaats ertoe strekt het bestuursorgaan met voortvarendheid te laten beslissen, en voor betrokkenen duidelijkheid te scheppen op welke termijn de beslissing is te verwachten. De wettelijke beslistermijn beoogt niet zonder meer om ook te beschermen tegen mogelijke schade die voor een belanghebbende kan…

Verder lezen
Terug naar overzicht