JOM 2016/191, RvS 24-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:497, 201501425/1/R6

Inhoudsindicatie

Inpassingsplan "Rondweg Voorthuizen N303" gemeente Barneveld

Samenvatting

Provinciale staten hebben de passende beoordeling aan hun besluit ten grondslag kunnen leggen en zich op basis hiervan op het standpunt kunnen stellen dat het plan niet zal leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Veluwe.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in haar uitspraak van 27 december 2012, in zaak nr. 201200294/1/A4, betekent overschrijding van de kritische depositiewaarde op zichzelf niet dat een…

Verder lezen
Terug naar overzicht