JOM 2016/195, RvS 02-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:524, 201503081/1/R4

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en strijd met provinciale Verordening Ruimte door nieuwvestiging stedelijke functie buiten bebouwingscontouren

Samenvatting

Het plan voorziet in strijd met artikel 3, lid 1 van de Verordening Ruimte in nieuwvestiging van een stedelijke functie buiten de bebouwingscontouren. Het plan is daardoor in zoverre vastgesteld in strijd met artikel 3 van de Verordening Ruimte.

Bij besluit van 19 februari 2015 heeft de raad van de gemeente Hillegom het bestemmingsplan "3e Loosterweg 130 e.o." gewijzigd vastgesteld. Het plan maakt, in verband met de sanering…

Verder lezen
Terug naar overzicht