JOM 2016/210, RvS 09-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:641, 201404081/1/R3

Inhoudsindicatie

Aanvang zienswijzentermijn ontwerp-bestemmingsplan

Samenvatting

De Afdeling overweegt dat de termijn voor het indienen van zienswijzen op grond van artikel 3:16, lid 2 van de Awb aanvangt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerpplan met bijbehorende stukken. Hiermee is naar het oordeel van de Afdeling niet bedoeld het elektronisch beschikbaar stellen van het ontwerpplan op de landelijke voorziening, als bedoeld in artikel 3.8, lid 1, onder a, van de Wro. Deze beschikbaarstelling is een aanvullende regeling ten…

Verder lezen
Terug naar overzicht