JOM 2016/216, RvS 09-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:619, 201506165/1/A4

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning en geluidnormen Activiteitenbesluit inzake laagfrequent geluid

Samenvatting

De VvE heeft niet weersproken dat er geen betrouwbaar bewijs is dat laagfrequent geluid van windturbines klinische ziekten bij mensen kan veroorzaken. Het college heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat indien, zoals in dit geval, wordt voldaan aan de geluidnormen van artikel 3.14a, lid 1 van het Activiteitenbesluit, onaanvaardbare hinder door laagfrequent geluid kan worden voorkomen.

Bij besluit van 30 september 2014 hebben B&W van Rotterdam aan Lupus Progetti…

Verder lezen
Terug naar overzicht