JOM 2016/237, RvS 16-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:672, 201407770/1/A1

Inhoudsindicatie

Weigering handhavend optreden tegen geplaatste erfafscheiding en tegen gebruik percelen voor stalling auto's

Samenvatting

Appellante betoogt dat de voorzieningenrechter heeft miskend dat het college niet bevoegd was handhavend op te treden tegen het onoverdekt stallen van auto's op de percelen sectie M, nrs. 313 en 243 omdat het gebruik in overeenstemming is met de woonbestemming. Ten aanzien van het gebruik van perceel sectie M, nr. 313 stelt zij dat het perceel slechts werd gebruikt voor het parkeren van auto's door…

Verder lezen
Terug naar overzicht