JOM 2016/241, RvS 16-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:737, 201504206/1/A4

Inhoudsindicatie

Milieuomgevingsvergunning voor attractiepark 'Walibi Holland'

Samenvatting

Appellant sub 1 betoogt dat zij wél belanghebbende is. Zij stelt hinder te ondervinden van de lage tonen van grootschalige muziek- en dancefestivals. Het kunnen horen van het geluid is voldoende om als belanghebbende te worden aangemerkt, aldus appellant sub 1.

Om als belanghebbende in de zin van de Awb te kunnen worden aangemerkt dient een natuurlijk persoon een voldoende objectief bepaalbaar belang bij het besluit te hebben. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling, onder meer…

Verder lezen
Terug naar overzicht