JOM 2016/261, RvS 23-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:784, 201406796/1/R3

Inhoudsindicatie

Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied 2010, Randweg Haps" gemeente Cuijk

Samenvatting

De raad heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat de het plan in overeenstemming is met artikel 19j, tweede lid, gelezen in samenhang met artikel 19g, eerste lid, van de Nbw 1998.

De Afdeling overweegt dat in de oplegnotitie is geconcludeerd dat door het onttrekken van landbouwgronden de stikstofdepositie ter plaatse van het Natura 2000-gebied met niet meer dan 0,051 mol/ha/jr toe…

Verder lezen
Terug naar overzicht