JOM 2016/276, RvS 30-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:855, 201402301/3/R3

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning t.b.v. landbouwmechanisatiebedrijf en bedrijfswoning

Samenvatting

Volgens het deskundigenbericht is de in het rapport PRI 2015 berekende verkleining van de spuitzone van 35 m tot 15 m in verband met een volblad haag, en door interpolatie van deze afstand door SPA tot 10,5 m, onvoldoende onderbouwd.

Ten aanzien van de planologische mogelijkheid om de agrarische percelen te gebruiken voor akkerbouw en de hiervoor volgens appellant en anderen aan te houden spuitzone overweegt de Afdeling als volgt. Niet in…

Verder lezen
Terug naar overzicht