JOM 2016/290, RvS 06-04-2016, ECLI:NL:RVS:2016:931, 201501801/1/R2

Inhoudsindicatie

Vergunning ex artikel 19d Nbw 1998 voor bouwen appartementen gericht op zorg en senioren

Samenvatting

GNMF en de stichting betogen dat het bestreden besluit onder de werking van de Crisis- en herstelwet valt.

Uit artikel 1.1, eerste lid, aanhef en onder a, gelezen in samenhang met categorie 3.1 van bijlage I bij de Chw, vloeit voort dat, indien een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening de ontwikkeling van meer dan 11 woningen mogelijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht