JOM 2016/295, RvS 13-04-2016, ECLI:NL:RVS:2016:991, 201505760/1/A3

Inhoudsindicatie

Vertegenwoordiging en zeer algemeen geformuleerde machtiging

Samenvatting

Artikel 8:24 van de Awb noch een andere rechtsregel staat in de weg aan het verlenen van een in algemene bewoordingen geformuleerde machtiging tot het voeren van procedures en het in verband daarmee verrichten van alle noodzakelijk geachte handelingen. Een machtiging dient wel voldoende specifiek te zijn om de grenzen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid te kunnen bepalen. In casu staat in de machtiging dat [...] bevoegd is appellant te vertegenwoordigen in het kader van bezwaar en beroep bij juridische geschillen. …

Verder lezen
Terug naar overzicht