JOM 2016/298, RvS 13-04-2016, ECLI:NL:RVS:2016:981, 201506198/1/R4

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "[locatie 2], Wyns" gemeente Tytsjerksteradiel

Samenvatting

Appellant betoogt dat de voorziene woning in het plangebied leidt tot onaanvaardbare beperkingen voor zijn agrarisch bedrijf. De raad stelt dat het hier gaat om lintbebouwing in een overwegend agrarisch gebied waar niet veel mensen wonen, zodat niet gesproken kan worden van een bebouwde kom situatie.

Tussen partijen is in geschil of de omgeving van de voorziene woning als binnen bebouwde kom of buiten bebouwde kom moet worden aangemerkt. Het begrip bebouwde kom…

Verder lezen
Terug naar overzicht