JOM 2016/299, RvS 13-04-2016, ECLI:NL:RVS:2016:978, 201409039/1/A4

Inhoudsindicatie

Geval van ernstige verontreiniging waarvan spoedige sanering noodzakelijk is

Samenvatting

Het college acht de aangetroffen verontreiniging op het bedrijfsterrein in technische, organisatorische en ruimtelijke zin samenhangend, en daarmee als één geval van verontreiniging te beschouwen, omdat het om één aaneengesloten gebied gaat en de verontreiniging is veroorzaakt door, of kan worden gerelateerd aan, de activiteiten van Edelchemie.

Edelchemie stelt dat een deel van de aangetroffen verontreiniging niet door haar bedrijfsvoering is veroorzaakt, maar het gevolg is van activiteiten die eerder ter plaatse werden ontplooid…

Verder lezen
Terug naar overzicht