JOM 2016/302, RvS 13-04-2016, ECLI:NL:RVS:2016:986, 201504570/1/A2

Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek om tegemoetkoming in planschade

Samenvatting

De StAB heeft in haar advies terecht gesteld dat agrarische bedrijven in het buitengebied thuis horen. Dit betekent echter niet dat voor nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf in het buitengebied als uitgangspunt geldt dat dit als een normale maatschappelijke ontwikkeling kan worden beschouwd. Of de planologische ontwikkeling in het gebied waar de ontwikkeling zich heeft voorgedaan in de lijn der verwachtingen lag, dient te worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval.

Aangezien bij de beoordeling of…

Verder lezen
Terug naar overzicht