JOM 2016/303, RvS 13-04-2016, ECLI:NL:RVS:2016:972, 201507735/1/A4

Inhoudsindicatie

Projectplan Beekherstel en EVZ Tovensche Beek Waterschap Aa en Maas

Samenvatting

Appellant sub 1 betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat het algemeen bestuur, door erin te voorzien dat de waterstanden worden bijgehouden en door een beheerteam in te stellen dat beslissingen kan nemen over aangepast beheer en onderhoud, en voorts door de garantie te geven dat de peilen zullen worden gehandhaafd, onvoldoende zekerheid heeft geboden dat zich geen nadelige gevolgen zullen voordoen.

In het projectplan is, ter beperking van nadelige gevolgen van het plan, …

Verder lezen
Terug naar overzicht