JOM 2016/306, RvS 13-04-2016, ECLI:NL:RVS:2016:987, 201503676/1/R4

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "1e herziening Buitengebied 2015, [locatie 1] Zuid-Beijerland" gemeente Korendijk

Samenvatting

In artikel 2.3.5, eerste lid, van de Verordening ruimte 2014 is neergelegd dat een bestemmingsplan voor gronden gelegen binnen de molenbiotoop van traditionele windmolens, waarvan de plaats geometrisch is bepaald en verbeeld op "Kaart 9 Cultureel erfgoed", in voldoende mate de vrije windvang en het zicht op de molen garandeert en voldoet aan de in sub a en sub b opgenomen…

Verder lezen
Terug naar overzicht