JOM 2016/308, RvS 13-04-2016, ECLI:NL:RVS:2016:988, 201409629/1/A1

Inhoudsindicatie

Bouwovergangsrecht verschaft geen bouwvergunning vervangende titel noch legaliseert dit het bouwwerk

Samenvatting

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen verschaft het bouwovergangsrecht geen bouwvergunning (thans: omgevingsvergunning) vervangende titel, noch legaliseert dit de bouw van het bouwwerk anderszins. Dit betekent dat ook als zou worden aangenomen dat het bouwovergangsrecht in het bestemmingsplan op de overkapping voor houtopslag van toepassing zou zijn, dit onverlet laat dat voor het desbetreffende bouwwerk een omgevingsvergunning blijft vereist en deze niet is verleend.

Bij besluit van 13 november 2013 hebben B…

Verder lezen
Terug naar overzicht