JOM 2016/502, RvS 13-01-2016, ECLI:NL:RVS:2016:39, nr. 201503670/1/A4

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning milieu, Voorschriften, wijziging ~, Milieugevolgen, berekening, Belanghebbende, Belanghebbende, afstand tot inrichting

Samenvatting

Besluit waarbij het college een voorschrift, verbonden aan een milieuvergunning, thans gelijk te stellen met een omgevingsvergunning, heeft gewijzigd. Wanneer aan een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in art. 2.1 lid 1 aanhef en onder e Wabo verbonden voorschriften worden gewijzigd, zijn onder meer de eigenaren en bewoners van percelen waarop milieugevolgen van de inrichting kunnen worden ondervonden belanghebbenden. Daarbij is…

Verder lezen
Terug naar overzicht