JOM 2016/89, RvS 13-01-2016, ECLI:NL:RVS:2016:37, 201505864/1/A2

Inhoudsindicatie

Aanwijzing woning als gemeentelijk monument

Samenvatting

Het college heeft, door het advies van de werkgroep en de onderliggende redengevende beschrijving en toelichting daarop aan zijn besluitvorming ten grondslag te leggen, niet deugdelijk gemotiveerd waarom locatie 1 zelfstandig en als onderdeel van het ensemble monumentale waarde heeft.

De toelichting op de waardering van het aspect lokaal belang houdt in dat het lokaal belang groot is wegens de regionale uniciteit. In de toelichting op het aspect regionale uniciteit is gewezen op de uniciteit van een (groot)ouder…

Verder lezen
Terug naar overzicht