JOM 2016/94, RvS 20-01-2016, ECLI:NL:RVS:2016:92, 201501980/1/A1

Inhoudsindicatie

Zwembadgebouw c.a. niet omgevingsvergunningvrij omdat dit in casu niet in achtererfgebied staat

Samenvatting

B&W hebben zich terecht op het standpunt gesteld dat beide gebouwen niet op grond van artikel 2, aanhef en derde lid, van bijlage II bij het Bor omgevingsvergunningvrij zijn, nu zij niet in het achtererfgebied staan. De rechtbank heeft in dit verband terecht in aanmerking genomen dat de gebouwen, voor zover zij zijn gebouwd op het perceelgedeelte met de bestemming "Recreatie", niet zijn gebouwd op het…

Verder lezen
Terug naar overzicht